Vytvořte fakturu

HEZI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HEZI
IČO 34144897
TIN 2020206771
Datum vytvoření 07 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HEZI
Bezručova 980/1
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 17 015 €
Zisk 1 602 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911019190, +421903760160
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,241
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,241
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,241
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,241
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,241
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,241
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,015
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,015
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,913
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,484
D. Služby (účtová skupina 51) 9,429
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,102
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,102
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,082
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,602
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015