Vytvořte fakturu

PONTEUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PONTEUM
IČO 34144978
TIN 2020361794
DIČ SK2020361794
Datum vytvoření 09 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PONTEUM
Gaštanova 3
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 25 264 €
Zisk -3 176 €
Kapitál 33 778 €
Vlastní kapitál 27 533 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903727214, +421903727219, +421903727218, +421903755591, +421911755591
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,181
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,992
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 556
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58
4. Zvířata (124) - /195/ 498
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,237
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,237
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,237
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,199
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,387
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,812
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 189
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,181
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,356
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,162
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 58,352
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -38,190
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,176
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,825
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 518
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 518
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,307
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 767
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 767
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 621
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 387
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,532
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,406
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,264
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,406
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,858
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,429
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,051
D. Služby (účtová skupina 51) 8,176
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,310
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,582
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,349
4. Sociální náklady (527, 528) 379
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,737
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,165
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,179
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,216
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,176
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015