Vytvořte fakturu

HITKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HITKA
IČO 34145460
TIN 2020364973
DIČ SK2020364973
Datum vytvoření 19 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HITKA
Trnavská 67
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 446 625 €
Zisk 912 €
Kapitál 260 778 €
Vlastní kapitál 13 837 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903296666
Fax(y) 0244250528
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 320,327
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 320,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 243,326
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 243,326
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 243,326
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,874
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,372
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52,502
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 127
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 127
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 320,327
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,751
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,333
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,333
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,866
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,866
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 912
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,458
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 71
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 71
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,387
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,991
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,991
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,464
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 822
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 341
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,769
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 262,118
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 197
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 261,921
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 446,625
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 440,752
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,873
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 443,785
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,856
D. Služby (účtová skupina 51) 425,826
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,749
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,747
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,953
4. Sociální náklady (527, 528) 49
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 339
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,840
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,070
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 971
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 971
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -968
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,872
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 912
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015