Vytvořte fakturu

BLOOM GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BLOOM GROUP
IČO 34146091
TIN 2020361827
DIČ SK2020361827
Datum vytvoření 05 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLOOM GROUP
Moyzesova 2/A
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 14 385 €
Zisk 4 091 €
Kontaktní informace
Email barbora@bloomgroup.sk
Telefon(y) 0907722555, 0336413555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,670
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,503
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,750
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,750
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,937
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,068
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,068
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 921
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,946
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,816
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,653
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,163
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 167
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 167
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,670
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,236
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 777
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 777
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -20,744
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,744
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,091
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,906
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,170
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,170
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,757
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,004
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,004
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,596
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,979
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,385
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,385
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,885
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,198
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,561
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,988
D. Služby (účtová skupina 51) 4,336
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 116
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,187
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,500
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 136
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 136
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -136
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,051
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34146091 TIN: 2020361827 DIČ: SK2020361827
 • Sídlo: BLOOM GROUP, Moyzesova 2/A, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 05 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 25.06.2008
  Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 10.03.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Roman Mács 3 320 € (50%) Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
  Ing. Ria Mácsová 3 320 € (50%) Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.04.2011Nové obchodné meno:
   BLOOM GROUP s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.03.2011
   05.04.2011Zrušené obchodné meno:
   Anec Tel Group s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   pátracie a ochranné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava 831 06
   25.06.2008Noví spoločníci:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   24.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   02.07.2002Nové sidlo:
   Moyzesova 2/A Pezinok 902 01
   01.07.2002Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   30.04.1998Noví spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   29.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   12.09.1997Noví spoločníci:
   Róbert Irányi Hubeného 5 Bratislava
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   11.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   05.09.1996Nové obchodné meno:
   Anec Tel Group s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 11 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   leasing spojený s financovaním
   poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   pátracie a ochranné služby
   Noví spoločníci:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ivan Sandter Svätoplukova 11 Pezinok
   Jaroslav Šíra Hollého 2786 Malacky