Vytvořte fakturu

PROZUMA EXTRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROZUMA EXTRA
IČO 34146181
TIN 2020664822
Datum vytvoření 09 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROZUMA EXTRA
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 31 745 €
Zisk 1 517 €
Kapitál 16 254 €
Vlastní kapitál 11 400 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0333413555, 0336413566
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,932
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,932
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,430
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,430
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,430
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,502
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,474
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,932
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,917
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,096
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,096
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,517
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,015
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 553
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 553
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,390
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,910
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 498
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 260
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 722
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 72
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,745
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,745
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 31,745
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,651
D. Služby (účtová skupina 51) 19,453
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,427
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,990
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,082
4. Sociální náklady (527, 528) 355
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 574
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,094
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,292
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -97
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,997
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,517
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34146181 TIN: 2020664822
 • Sídlo: PROZUMA EXTRA, Mladoboleslavská 1/4880, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 09 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 09.09.1996
  Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01 16.11.2004
  Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 16.11.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Chovanec 4 415 € (66.5%) Dr. Bokesa 18 Pezinok
  Zuzana Tichá 1 129 € (17%) Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
  Martin Chovanec 1 096 € (16.5%) L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   10.10.2007Nové sidlo:
   Mladoboleslavská 1/4880 Pezinok 902 01
   09.10.2007Zrušené sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   16.12.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   15.12.2004Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   20.11.2004Nové obchodné meno:
   PROZUMA EXTRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 9 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Chovanec L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48/2757 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.11.2004
   19.11.2004Zrušené obchodné meno:
   Emcho, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   09.09.1996Nové obchodné meno:
   Emcho, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok
   Jozef Emrišek 1. mája 81 Malacky
   Ružena Emrišková 1. mája 81 Malacky