Vytvořte fakturu

DIESEL CENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIESEL CENTRUM
IČO 34147438
TIN 2020358670
DIČ SK2020358670
Datum vytvoření 30 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIESEL CENTRUM
Kuchyňa 59
90052
Kuchyňa
Financial information
Prodej a příjem 375 563 €
Zisk 70 080 €
Kapitál 63 736 €
Vlastní kapitál 58 417 €
Kontaktní informace
Email karol@dctrojan.sk
webové stránky http://www.dieselcentrum.sk
Telefon(y) +421347785117
Mobile(y) +421903719199, +421903256347
Fax(y) 0347785117
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,621
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 30,621
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,621
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,340
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,799
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 407
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,844
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 123,961
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,397
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 761
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 24,916
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 70,080
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,564
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,002
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 999
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 642
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,078
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,283
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 562
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 375,563
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 309,014
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 57,349
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 287,676
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 178,138
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 49,277
C. Služby (účtová skupina 51) 30,941
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,355
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,788
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,285
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 87,887
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 108,007
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 394
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 374
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -389
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 87,498
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 17,418
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 70,080
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015