Vytvořte fakturu

AVITA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AVITA Bratislava
IČO 34147586
TIN 2020364720
DIČ SK2020364720
Datum vytvoření 01 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVITA Bratislava
Štefánikova 22
94901
Nitra
Financial information
Prodej a příjem 932 840 €
Zisk 18 114 €
Kapitál 217 281 €
Vlastní kapitál -367 940 €
Kontaktní informace
Email avita@stonline.sk
Telefon(y) 0566683550, 0566683551
Mobile(y) +421911776140
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 210,617
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,246
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,246
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,246
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 198,827
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 24,292
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,175
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 166,601
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 166,538
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,538
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,934
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 415
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,519
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 544
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 544
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 210,617
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -349,825
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,241
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -398
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -374,844
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -374,844
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,114
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,791
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 290
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 290
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 558,010
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 535,451
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 535,451
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,093
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,414
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,052
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 491
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 491
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,651
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,651
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 896,063
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 932,840
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 896,063
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,545
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,232
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 912,932
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 676,262
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,437
D. Služby (účtová skupina 51) 140,712
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,035
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,051
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,137
4. Sociální náklady (527, 528) 2,847
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 545
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,979
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,979
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,962
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,908
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,652
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 355
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 355
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -354
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,554
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,440
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,440
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,114
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34147586 TIN: 2020364720 DIČ: SK2020364720
 • Sídlo: AVITA Bratislava, Štefánikova 22, 94901, Nitra
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.07.1998Nové sidlo:
   Štefánikova 22 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Juriga Šumavská 1087/4 Nitra
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   67 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   15.04.1998Noví spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   Ing. Anton Čihovský , CSc. Fialkové údolie 38 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   AVITA Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   67 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku - činnosť realitnej kancelárie
   výroba potravín a nápojov
   Noví spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   Ing. Anton Čihovský , CSc. Fialkové údolie 38 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava