Vytvořte fakturu

JVK system - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JVK system
IČO 34148035
TIN 2020364709
DIČ SK2020364709
Datum vytvoření 08 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JVK system
29 augusta 363
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Prodej a příjem 91 800 €
Zisk 92 €
Kapitál 31 978 €
Vlastní kapitál -11 256 €
Kontaktní informace
Email jvk@jvk.sk
webové stránky http://www.jvk.sk
Telefon(y) +421245951048
Fax(y) 0245951309
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 71,259
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,902
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,902
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36,902
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,271
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,747
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,648
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 99
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,524
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 540
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,984
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,086
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,086
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,259
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,771
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,374
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 666
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,488
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,117
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,117
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,371
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,979
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,979
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,991
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 727
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 420
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 254
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 91,801
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 91,800
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 69,465
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,168
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,167
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,305
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 59,521
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,602
D. Služby (účtová skupina 51) 4,439
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,829
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,359
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,646
4. Sociální náklady (527, 528) 824
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,339
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,339
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,420
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 495
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,071
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 176
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 176
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 579
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 579
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -403
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015