Vytvořte fakturu

DANA VODA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANA VODA
IČO 34148671
TIN 2020664877
Datum vytvoření 21 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANA VODA
Čelakovského 1409/15
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 296 €
Zisk 17 363 €
Kapitál 5 235 €
Vlastní kapitál 6 701 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 510,184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 510,184
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,539
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,775
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,775
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 558,959
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 505,663
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 481,660
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 0
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,363
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,296
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,493
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 39,803
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,216
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,120
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,467
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 55,296
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,680
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 44,616
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33,133
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 6,480
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,654
C. Služby (účtová skupina 51) 8,631
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 41
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,976
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 351
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,163
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,531
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 535
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 534
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 247
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 177
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 288
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,451
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,088
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,363
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34148671 TIN: 2020664877
 • Sídlo: DANA VODA, Čelakovského 1409/15, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Říjen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  akad.mal. Danica Vodová Čelakovského 1409/15 Bratislava 811 03 30.01.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  akad. mal. Danica Vodová 6 640 € (100%) Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2014Nové predmety činnosti:
   dizajnérska činnosť v oblasti textilnej a odevnej výroby
   poradenská činnosť v oblasti textilnej a odevnej výroby
   odevná výroba
   textilná výroba
   reklamné a marketingové služby
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.04.2014Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   prenájom nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.2014Nové obchodné meno:
   DANA VODA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čelakovského 1409/15 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   akad. mal. Danica Vodová Čelakovského 1409/15 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   akad.mal. Danica Vodová Čelakovského 1409/15 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 30.01.2014
   12.03.2014Zrušené obchodné meno:
   REALIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   821 Lozorno 900 55
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno 900 55
   RNDr. Marián Folba Trstínska 40 Bratislava 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 31.07.1998
   RNDr. Marián Folba Trstínska 40 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.10.1996
   19.03.2004Noví spoločníci:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno 900 55
   RNDr. Marián Folba Trstínska 40 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 31.07.1998
   RNDr. Marián Folba Trstínska 40 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 21.10.1996
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   01.10.1998Nové sidlo:
   821 Lozorno 900 55
   Noví spoločníci:
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Vladimír Bečár 821 Lozorno
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   30.09.1998Zrušené sidlo:
   Prostredná 1 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava 811 01
   JUDr. Michal Tinák 115 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   JUDr. Michal Tinák 115 Rovinka 900 41
   21.10.1996Nové obchodné meno:
   REALIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prostredná 1 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností - činnosť realitnej kancelárie
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava 811 01
   JUDr. Michal Tinák 115 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Marián Folba Panská 6 Bratislava
   JUDr. Michal Tinák 115 Rovinka 900 41