Vytvořte fakturu

JEZBERA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JEZBERA
IČO 34149546
TIN 2020364797
DIČ SK2020364797
Datum vytvoření 06 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JEZBERA
Obilná 5
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 2 699 €
Zisk -2 613 €
Kapitál 295 445 €
Vlastní kapitál -205 684 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903255042
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 294,235
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 290,929
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,351
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 353
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 334
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 294,588
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -208,296
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -212,654
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,613
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 502,884
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 502,884
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 314
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 97,848
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 404,722
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,699
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,699
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,163
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,066
C. Služby (účtová skupina 51) 399
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 698
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,464
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -766
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 10
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,159
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,159
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,149
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,613
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,613
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34149546 TIN: 2020364797 DIČ: SK2020364797
 • Sídlo: JEZBERA, Obilná 5, Bernolákovo
 • Datum vytvoření: 06 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo 06.11.1996
  Karin Kastlová Obilná 50 Bernolákovo 06.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Jezbera 1 660 € (25%) Obilná 5 Bernolákovo
  Karin Kastlová 1 660 € (25%) Obilná 50 Bernolákovo
  Jozefa Jezberová 1 660 € (25%) Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.08.2006Noví spoločníci:
   Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo 900 27
   Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo 900 27
   Karin Kastlová Obilná 50 Bernolákovo 900 27
   Jozefa Jezberová Obilná 5 Bernolákovo 900 27
   07.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo
   Jozefa Jezberová Obilná 5 Bernolákovo
   Karin Kastlová Obilná 50 Bernolákovo
   10.02.2005Nové predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov v rozahu voľnej živnosti
   výroba prípravkov osobnej hygieny v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo
   Jozefa Jezberová Obilná 5 Bernolákovo
   Karin Kastlová Obilná 50 Bernolákovo
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo
   Jozefa Jezberová Obilná 5 Bernolákovo
   Karin Kastlová Obilná 50 Bernolákovo
   04.05.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - verejné stravovanie
   závodné stravovanie
   06.11.1996Nové obchodné meno:
   JEZBERA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obilná 5 Bernolákovo
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   mlynárenská činnosť
   pekárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo
   Jozefa Jezberová Obilná 5 Bernolákovo
   Karin Kastlová Obilná 50 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo
   Ján Jezbera Obilná 5 Bernolákovo
   Karin Kastlová Obilná 50 Bernolákovo