Vytvořte fakturu

POSONIUM CLINIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název POSONIUM CLINIC
IČO 34150871
TIN 2020659531
Datum vytvoření 26 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POSONIUM CLINIC
Tehelná 16
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 034 €
Zisk 1 659 €
Kapitál 11 756 €
Vlastní kapitál 8 371 €
Kontaktní informace
Email fabry@posoniumclinic.sk
webové stránky http://www.posoniumclinic.sk
Telefon(y) +421244441650
Mobile(y) +421903435728
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,544
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,544
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,314
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,085
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 266
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 912
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,858
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,030
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,400
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,659
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,828
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 938
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,890
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,183
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,065
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 642
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 65,034
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 64,670
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 364
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 61,987
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,931
C. Služby (účtová skupina 51) 32,392
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,254
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 266
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,047
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,347
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 867
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 867
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -867
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,180
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 521
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,659
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34150871 TIN: 2020659531
 • Sídlo: POSONIUM CLINIC, Tehelná 16, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05 26.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Jozef Fábry 6 639 € (100%) Majerníkova 58 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.08.2002Nové sidlo:
   Tehelná 16 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 26.11.1996
   04.08.2002Zrušené sidlo:
   Karpatská 137 Marianka 900 33
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Tatiana Špaková Gallayová 25 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   03.06.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Tatiana Špaková Gallayová 25 Bratislava 841 02
   02.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   POSONIUM CLINIC s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotných služieb v oblasti plastickej chirurgie
   13.01.1998Zrušené obchodné meno:
   POSONIUM CLINIK s.r.o.
   26.11.1996Nové obchodné meno:
   POSONIUM CLINIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 137 Marianka 900 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   organizovanie školení, kurzov, seminárov a lektorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Julián Achs Karpatská 137 Marianka 900 33
   MUDr. Jozef Fábry Majerníkova 58 Bratislava 841 05