Vytvořte fakturu

LIEHOCOMP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LIEHOCOMP
IČO 34150901
TIN 2020358758
DIČ SK2020358758
Datum vytvoření 27 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIEHOCOMP
Šaštínska 23
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 162 556 €
Zisk -220 742 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905614404
Mobile(y) 0905614404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,146,129
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,146,129
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,592,408
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 949,789
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,530
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152,189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,095,918
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 889,598
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 663,878
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 663,878
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,740,284
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,672
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,297,494
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -220,742
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,206,320
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,030,573
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 641
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,294
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,641
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,023,997
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 747
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 175,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 162,556
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 23,268
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 130,788
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 375,864
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,700
C. Služby (účtová skupina 51) 1,901
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 23,982
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 278,586
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 66,474
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -213,308
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,667
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,474
M. Úrokové náklady (562) 5,674
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 800
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,474
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -219,782
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -220,742
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34150901 TIN: 2020358758 DIČ: SK2020358758
 • Sídlo: LIEHOCOMP, Šaštínska 23, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martina Húšková Závadská 14 Bratislava 831 06 07.03.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martina Húšková 663 878 € (100%) Závadská 14 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2014Nové predmety činnosti:
   Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
   19.08.2010Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   18.03.2008Noví spoločníci:
   Martina Húšková Závadská 14 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Húšková Závadská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   17.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   20.10.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
   16.01.2003Noví spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   15.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   05.03.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom lietadiel
   sprostredkovanie leteckej prepravy
   12.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom športových potrieb
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   18.02.1998Nové sidlo:
   Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05
   17.02.1998Zrušené sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na Kaštieli 2 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabšič Na Kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   03.11.1997Nové predmety činnosti:
   výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu
   výroba surového liehu
   refinovanie liehu
   denaturovanie liehu
   27.11.1996Nové obchodné meno:
   LIEHOCOMP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Majeri 18 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabšič Na Kaštieli 2 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava
   Mario Šturdík Šaštínska 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fabšič Na Kaštieli 5 Bratislava
   Ing. Tatiana Hanzlíková Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Miroslav Mulár Sklodowskej 2 Bratislava