Vytvořte fakturu

DREVO - interiér - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DREVO - interiér
IČO 34150919
TIN 2020358736
DIČ SK2020358736
Datum vytvoření 28 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DREVO - interiér
Hlboká 958/50
90055
Lozorno
Financial information
Prodej a příjem 157 425 €
Zisk 3 365 €
Kontaktní informace
Email drevo-interier@stonline.sk
Telefon(y) 0903218449, 5968607
Fax(y) 0265459282
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,579
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,579
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,579
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,235
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ -40
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,464
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 202
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 34,814
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -180,869
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -191,205
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,365
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 215,683
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 894
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 212,238
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45,796
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,461
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,745
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 161,236
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,551
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 157,425
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 152,940
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -15
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 153,884
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 230
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 116,214
C. Služby (účtová skupina 51) 9,821
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 23,625
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 623
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,615
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,756
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,541
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,675
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 176
M. Úrokové náklady (562) 5
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -176
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,365
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,365
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015