Vytvořte fakturu

DRI Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2015
Basic information
Obchodní název DRI Slovakia
Stav Zničeno
IČO 34151109
TIN 2020361926
DIČ SK2020361926
Datum vytvoření 29 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DRI Slovakia
Za dráhou 27
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 406 €
Zisk 126 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336412165
Fax(y) 0336412169
Date of updating data: 05.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 367,131
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 367,131
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 367,040
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 367,040
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 91
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 367,131
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 367,131
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 801,932
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 801,932
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 57,682
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 57,682
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -492,609
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 894,810
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,387,419
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 126
Date of updating data: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,155
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,406
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,155
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 251
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 198
D. Služby (účtová skupina 51) 597
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 593
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 360
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 467
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 467
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -467
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 126
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 126
Date of updating data: 05.10.2015
 • IČO :34151109 TIN: 2020361926 DIČ: SK2020361926
 • Sídlo: DRI Slovakia, Za dráhou 27, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 29 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2015Zrušené obchodné meno:
   DRI Slovakia s. r. o. , v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   25.07.2014Nové obchodné meno:
   DRI Slovakia s. r. o. , v likvidácii
   29.11.1996Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným