Vytvořte fakturu

TAXISS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TAXISS
IČO 34152288
TIN 2020964176
DIČ SK2020964176
Datum vytvoření 16 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAXISS
Malé námestie 18
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 183 572 €
Zisk 9 603 €
Kapitál 229 457 €
Vlastní kapitál 36 702 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421347722205
Mobile(y) +421948187800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 229,771
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 229,771
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 60,528
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,267
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 32,055
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,434
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -11,222
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 252,038
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,304
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 29,399
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,603
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,734
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,290
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 69,573
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 125,743
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,877
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,097
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,580
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 114,189
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 8,454
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 575
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 99
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 183,572
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 155,655
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,917
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 165,598
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,295
C. Služby (účtová skupina 51) 33,537
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 82,823
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,194
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 22,552
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,197
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,974
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 100,823
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,663
M. Úrokové náklady (562) 4,801
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 862
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,663
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,311
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,708
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015