Vytvořte fakturu

ATHEA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ATHEA
IČO 34152369
TIN 2020203229
DIČ SK2020203229
Datum vytvoření 17 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATHEA
Šenkvická 14/N
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 202 579 €
Zisk 4 620 €
Kapitál 145 196 €
Vlastní kapitál 78 224 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336401490
Fax(y) 0336401490
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 354
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 354
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,888
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27,967
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 905
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 138,242
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,844
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 70,921
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,620
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,398
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 194
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,596
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,432
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 831
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,333
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,608
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 202,579
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 197,483
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,748
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 195,007
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 139,753
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,834
C. Služby (účtová skupina 51) 31,060
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,410
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 664
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 494
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 792
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,572
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,584
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 14
XI. Kurzové zisky (663) 14
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,627
M. Úrokové náklady (562) 833
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 794
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,613
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,959
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,339
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,620
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :34152369 TIN: 2020203229 DIČ: SK2020203229
 • Sídlo: ATHEA, Šenkvická 14/N, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Šiška Muškátová 32 Pezinok 902 01 29.11.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Brigita Šišková r, Vajglová 3 319 € (50%) Muškátová 14 Pezinok
  Peter Šiška 3 319 € (50%) Muškátová 2605/32 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.03.2012Nové sidlo:
   Šenkvická 14/N Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Peter Šiška Muškátová 2605/32 Pezinok 902 01
   09.03.2012Zrušené sidlo:
   M. R. Štefánika 10 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   12.12.2006Nové sidlo:
   M. R. Štefánika 10 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šiška Muškátová 32 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   11.12.2006Zrušené sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   11.11.1998Nové obchodné meno:
   ATHEA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Brigita Šišková r, Vajglová Muškátová 14 Pezinok
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Brigita Šišková r, Vajglová Muškátová 14 Pezinok
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   10.11.1998Zrušené obchodné meno:
   SEWEX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dukelská 41 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gabčík 1095 Dlhé Pole
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   17.12.1996Nové obchodné meno:
   SEWEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dukelská 41 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gabčík 1095 Dlhé Pole
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra