Vytvořte fakturu

KONSTRUKT PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KONSTRUKT PLUS
IČO 35680148
TIN 2020355139
DIČ SK2020355139
Datum vytvoření 20 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONSTRUKT PLUS
Halašova 10
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 855 230 €
Zisk 48 948 €
Kapitál 1 184 511 €
Vlastní kapitál 71 010 €
Kontaktní informace
Email office@konstrukt.sk
webové stránky http://konstrukt.sk
Telefon(y) +421233669911
Mobile(y) +421905853093
Fax(y) 0244450381
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,074,565
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 56,322
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,608
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,608
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 44,466
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,580
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 42,886
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,248
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 4,248
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,006,627
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 67,516
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 60,015
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,501
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,892
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,892
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,892
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 928,217
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 126,788
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,788
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,331
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 777,098
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,002
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 694
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,308
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,616
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,736
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,880
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,074,565
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,919
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 996
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -47
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -47
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 63,383
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63,383
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,948
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 951,600
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27,574
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,187
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,387
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 908,710
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63,772
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,772
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,799
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,236
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,189
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,657
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 585,057
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,316
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,316
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,046
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,046
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,825,074
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,855,230
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,573
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,815,501
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 25,015
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,141
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,814,822
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,707
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 59,810
D. Služby (účtová skupina 51) 879,138
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 785,373
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 583,112
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 190,006
4. Sociální náklady (527, 528) 12,255
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,971
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,672
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,672
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 47,169
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,982
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,408
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 903,434
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60,208
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 59,509
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 59,509
XII. Kurzové zisky (663) 699
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,190
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 39,065
2. Ostatní náklady (562A) 39,065
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,727
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 398
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,018
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,426
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,478
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,478
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680148 TIN: 2020355139 DIČ: SK2020355139
 • Sídlo: KONSTRUKT PLUS, Halašova 10, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava 841 05 20.12.1995
  Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04 28.08.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladislav Jánoška 3 320 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Ing. Adam Šefčák 3 320 € (50%) Beckovská 35 Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04
   27.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava 851 05
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   08.04.1998Nové sidlo:
   Halašova 10 Bratislava 831 03
   07.04.1998Zrušené sidlo:
   Beckovská 35 Bratislava 821 04
   25.06.1996Nové sidlo:
   Beckovská 35 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. .Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   24.06.1996Zrušené sidlo:
   Osuského 46 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava 851 03
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   KONSTRUKT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a projektovania
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava 851 03
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava 851 05