Vytvořte fakturu

IMMO - Plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMMO - Plus
IČO 35680156
TIN 2020308323
DIČ SK2020308323
Datum vytvoření 21 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMO - Plus
Radvanská 23
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 188 €
Zisk -134 247 €
Kapitál 1 342 459 €
Vlastní kapitál -357 367 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,264,415
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,220,796
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,220,796
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 65,784
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,155,012
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,682
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,175
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,401
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,401
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 774
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,507
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 51
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,456
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,937
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 279
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 33,658
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,264,415
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -491,614
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 778,294
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,142,300
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,142,300
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -134,247
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,754,404
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,608,143
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,049,009
6. Long-term advance payments received (475A) 559,134
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 53,631
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 91,488
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77,910
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,910
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,581
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,718
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 279
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,142
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,142
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,625
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,625
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,188
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,188
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,488
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,252
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,438
D. Služby (účtová skupina 51) 18,166
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 863
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 91,957
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,967
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 63,990
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,006
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 822
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,064
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,884
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,223
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 42,158
2. Ostatní náklady (562A) 42,158
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,065
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44,223
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -133,287
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -134,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680156 TIN: 2020308323 DIČ: SK2020308323
 • Sídlo: IMMO - Plus, Radvanská 23, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 21.12.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mag. Edita Rogerová 3 386 € (51%) Kubániho 5 Bratislava 811 04
  LBP Immobilien Holding GmbH 3 253 € (49%) Viedeň 1200 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Heribert Prott Humboldtstrasse 42 Graz 8010 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.02.2003
   12.08.2003Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   LBP Immobilien Holding GmbH Klosterneuburger Strasse 45 Viedeň 1200 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 21.12.1995
   Heribert Prott Humboldtstrasse 42 Graz 8010 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.02.2003
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   18.01.1999Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   07.01.1998Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   21.12.1995Nové obchodné meno:
   IMMO - Plus s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03