Vytvořte fakturu

In - Real - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název In - Real
IČO 35680326
TIN 2020338925
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo In - Real
Vígľašská 10
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 848 €
Zisk 2 723 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,253
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,253
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,862
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,862
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,862
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 391
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 344
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,253
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 561
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,802
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -1
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,801
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,723
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,692
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,692
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 211
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 211
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 280
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,848
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,848
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,848
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,039
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,671
D. Služby (účtová skupina 51) 12,323
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 39
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,809
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,854
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,723
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,723
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015