Vytvořte fakturu

ComErgon - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ComErgon
IČO 35680351
TIN 2020338914
DIČ SK2020338914
Datum vytvoření 19 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ComErgon
Remeselnícka 6
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 80 916 €
Zisk -4 583 €
Kapitál 78 253 €
Vlastní kapitál 47 141 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905791533, +421918957264
Fax(y) 0244873525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,307
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,307
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,307
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,597
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 100
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,509
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 518
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,294
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 63,904
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,559
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 40,171
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,583
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,345
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,126
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,219
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,661
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,182
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,359
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,017
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 80,916
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 80,906
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 85,408
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,686
C. Služby (účtová skupina 51) 27,285
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,098
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 277
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 143
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 919
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,492
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,935
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,582
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,583
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680351 TIN: 2020338914 DIČ: SK2020338914
 • Sídlo: ComErgon, Remeselnícka 6, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava 831 06 19.12.1995
  Marián Majerčík Benkova 16 Nitra 949 11 28.01.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Majerčík 5 312 € (80%) Remeselnícka 6 Bratislava 831 06
  Marián Majerčík 1 328 € (20%) Benkova 16 Nitra 949 11
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Marián Majerčík Benkova 16 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Majerčík Benkova 16 Nitra 949 11
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Marián Majerčík Znievska 7 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Majerčík Znievska 7 Bratislava 851 06
   10.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava 831 06
   Marián Majerčík Znievska 7 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Majerčík Znievska 7 Bratislava 851 06
   09.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Marián Majerčík Stránske 120 Rajecké Teplice 013 13
   Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   ComErgon, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Remeselnícka 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   výroba, oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Majerčík Stránske 120 Rajecké Teplice 013 13
   Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava 831 06