Vytvořte fakturu

TRACO SYSTEMS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRACO SYSTEMS
IČO 35680458
TIN 2020338980
DIČ SK2020338980
Datum vytvoření 02 Leden 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TRACO SYSTEMS
Bojnická 15
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 075 872 €
Zisk 234 421 €
Kapitál 2 381 227 €
Vlastní kapitál 454 955 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244495873, 0244459872, 044444459872, 04445987244459872
Fax(y) 0244459872
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,726,318
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 193,542
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 109,523
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 109,523
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 84,019
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 84,019
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,525,478
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 276,524
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 276,524
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,017,798
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 987,114
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 987,114
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,684
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,200
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 229,956
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 75
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 229,881
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,298
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,298
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,726,318
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 498,376
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 214,101
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 3,320
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,293
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,293
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,041
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,041
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 234,421
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,222,637
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 968,663
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 865,294
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 865,294
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 28,694
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 27,423
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,782
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,476
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,994
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 253,974
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 253,974
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,305
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,305
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,073,799
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,075,872
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,915,031
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 158,769
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,072
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,736,051
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,756,281
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 103,390
D. Služby (účtová skupina 51) 148,310
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 687,221
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 565,454
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 112,122
4. Sociální náklady (527, 528) 9,645
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,675
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,357
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,357
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 817
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 339,821
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,065,819
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,582
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 30
XII. Kurzové zisky (663) 226
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,326
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,830
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,206
2. Ostatní náklady (562A) 1,206
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,322
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 31,302
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 296,573
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 62,152
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 62,152
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 234,421
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680458 TIN: 2020338980 DIČ: SK2020338980
 • Sídlo: TRACO SYSTEMS, Bojnická 15, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Rusňák predseda Košická 20 Bratislava 821 07 02.01.1996
  Ing. Róbert Sasvári podpredseda Papraďová 13 Bratislava - Ružinov 821 01 15.11.1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Riazanská 67 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.03.2000
   27.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Riazanská 67 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.03.2000
   26.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Kostlivého 10 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 23.03.2000
   14.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.01.1996
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda Papraďová 13 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 15.11.1996
   Ing. Branislav Kušík - člen Kostlivého 10 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 23.03.2000
   13.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Agátová 4 Levice
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   TRACO SYSTEMS a.s.
   Nové sidlo:
   Bojnická 15 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Branislav Kušík - člen Agátová 4 Levice
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   TRACO COMPUTERS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pluhová 74 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka - predseda Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Rusňák - podpredseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - člen A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   kompletizácia počítačových sietí a hardware /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   05.02.1998Nové sidlo:
   Pluhová 74 Bratislava 831 03
   04.02.1998Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   21.04.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poskytovanie softwaru
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka - predseda Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Rusňák - podpredseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - člen A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   20.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Konečný Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Rusňák Trebišovská 15 Bratislava 821 03
   02.01.1996Nové obchodné meno:
   TRACO COMPUTERS, a.s.
   Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou tovaru, ktorého predaj vyžaduje koncesiu
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskych systémov
   vydávanie neperiodických publikácii
   leasingová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Konečný Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Rusňák Trebišovská 15 Bratislava 821 03