Vytvořte fakturu

INTER PRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTER PRINT
IČO 35680474
TIN 2020308543
DIČ SK2020308543
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTER PRINT
Vajnorská 135
83237
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 371 156 €
Zisk 76 358 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244456710, 0244456711
Fax(y) 0244456710
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,861
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,861
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,861
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 242,744
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 65,789
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35,238
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 678
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140,010
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 247,605
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 118,037
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 146,054
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 146,054
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 14,605
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -118,980
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 76,358
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 129,568
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 66,446
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,055
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,345
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 576
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,577
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,557
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,067
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 371,156
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 369,909
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,247
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 291,339
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 133,356
C. Služby (účtová skupina 51) 131,792
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,747
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 668
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 139
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,252
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,385
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 79,817
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 104,761
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,499
M. Úrokové náklady (562) 1,806
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 693
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,499
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 77,318
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 76,358
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680474 TIN: 2020308543 DIČ: SK2020308543
 • Sídlo: INTER PRINT, Vajnorská 135, 83237, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08 18.12.1995
  Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06 20.06.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ivan Kompiš 73 027 € (50%) Jégého 17 Bratislava 821 08
  Peter Hrdlička 73 027 € (50%) Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.04.2010Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   31.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   27.10.2003Noví spoločníci:
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   14.08.2000Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   viazanie kníh a konečné spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   tlač novín a kníh
   sieťotlač, ofsetová tlač
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   13.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   26.02.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Noví spoločníci:
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   Majakovského 7 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Plickova 7 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   INTER PRINT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majakovského 7 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti polygrafie
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Plickova 7 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06