Vytvořte fakturu

DESIGN PARTNER SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DESIGN PARTNER SK
IČO 35680504
TIN 2020339167
DIČ SK2020339167
Datum vytvoření 20 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DESIGN PARTNER SK
Líščie údolie 2775/59
84104
Bratislava
Financial information
Zisk -3 034 €
Kapitál 1 503 €
Vlastní kapitál -99 882 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421260202052
Mobile(y) +421903428157, +421903463449
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,315
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 638
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 677
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,315
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -102,916
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -107,185
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,034
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,231
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 104,231
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,935
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,649
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,660
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,897
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 247
C. Služby (účtová skupina 51) 1,635
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,897
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,882
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 177
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 177
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -177
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,074
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,034
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015