Vytvořte fakturu

ALFANA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALFANA
IČO 35680563
TIN 2020326704
DIČ SK2020326704
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFANA
Prešovská 59
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 114 474 €
Zisk 33 007 €
Kapitál 1 672 568 €
Vlastní kapitál 1 602 926 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249257120, 0249257109, 0249257119
Fax(y) 0244455664
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 344,137
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 344,137
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,554
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,306,403
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,115,443
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 26,995
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,454
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,927
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,650,540
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,634,325
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 663,878
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,284
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 928,516
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,007
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,215
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,712
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,212
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,812
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 591
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,809
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,291
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 114,474
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,341
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 104,965
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,168
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 81,202
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,221
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,022
C. Služby (účtová skupina 51) 59,848
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,904
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 378
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,525
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -24,092
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,396
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,272
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,215
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,776
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 1,774
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 358
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 355
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,418
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 34,690
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,683
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 33,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015