Vytvořte fakturu

GRAVEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GRAVEX
IČO 35680571
TIN 2020870918
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAVEX
Kadnárova 106
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 326 €
Zisk 1 581 €
Kapitál 12 818 €
Vlastní kapitál 10 492 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903708223
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,363
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,320
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,320
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,320
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,628
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,628
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,832
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,796
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 415
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 415
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,363
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,651
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 673
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 673
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 130
2. Ostatní fondy (427, 42X) 130
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,628
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,283
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -655
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,581
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,712
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 699
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 699
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,013
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 84
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 832
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 492
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,326
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,326
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,326
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,157
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,340
D. Služby (účtová skupina 51) 6,102
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,104
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,810
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,222
4. Sociální náklady (527, 528) 72
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 178
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,169
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,884
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 109
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -108
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,061
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,581
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4250261.tif
Date of updating data: 25.06.2015