Vytvořte fakturu

ITM Datové komunikácie - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název ITM Datové komunikácie
IČO 35680580
TIN 2020347791
DIČ SK2020347791
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITM Datové komunikácie
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 621 109 €
Zisk -7 200 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244450258, +421249204920
Fax(y) 0244450258
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 440,986
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 609
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 609
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 609
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 382,696
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 94,869
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 94,869
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 178,911
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 178,911
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 178,911
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 108,916
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 342
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 108,574
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 57,681
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 57,681
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 440,986
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -92,066
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -98,973
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -98,973
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,804
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,804
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,200
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 533,052
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 46,545
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 43,982
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,563
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 486,391
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 115,763
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115,763
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 355,754
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,794
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,876
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,204
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 116
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 116
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,621,109
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,621,109
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,620,859
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 250
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,613,131
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,298,616
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,103
D. Služby (účtová skupina 51) 214,596
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 87,071
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,119
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,499
4. Sociální náklady (527, 528) 2,453
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 556
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,189
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,978
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,794
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,276
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 14,268
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,572
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 491
2. Ostatní náklady (562A) 491
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20,838
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,243
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,296
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,318
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,200
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016