Vytvořte fakturu

EUROFINN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Obchodní název EUROFINN
IČO 35680610
TIN 2020307828
DIČ SK2020307828
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROFINN
Nádražná 527/27
92041
Leopoldov
Financial information
Prodej a příjem 4 348 241 €
Zisk 42 443 €
Kapitál 1 187 400 €
Vlastní kapitál 402 750 €
Kontaktní informace
Email eurofinn@eurofinn.sk
Telefon(y) 0337330879, 0337330880, 0337330883, 0337341410, 0337341411, 0337342463, 0337342464, 0337970703
Fax(y) 0337342465
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 956,713
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,198
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,198
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,268
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,930
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 929,314
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 669
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 669
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 669
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 851,616
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 838,923
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 838,923
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 628
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,065
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 77,029
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 895
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 76,134
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,201
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,101
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,100
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 956,713
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 445,193
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 384,493
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 384,493
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,443
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 491,251
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 394
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 394
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 482,462
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 466,833
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 466,833
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,025
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,014
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,392
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,198
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,395
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,395
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 20,269
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 20,269
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,333,748
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,348,241
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,333,748
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,493
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,291,266
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,501
D. Služby (účtová skupina 51) 4,065,432
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 168,673
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,302
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 30,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,018
4. Sociální náklady (527, 528) 3,353
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 648
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,194
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,194
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 271
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,547
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,975
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 250,815
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 46
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,454
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,549
2. Ostatní náklady (562A) 1,549
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 117
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 788
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,392
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,583
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,140
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,150
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,443
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016
 • IČO :35680610 TIN: 2020307828 DIČ: SK2020307828
 • Sídlo: EUROFINN, Nádražná 527/27, 92041, Leopoldov
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.10.1999Nové sidlo:
   Nádražná 527/27 Leopoldov 920 41
   07.09.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť colného deklaranta
   špedičná činnosť
   prevádzkovanie skladu
   prevádzkovanie verejného colného skladu
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Michael Pongratz dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 17 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   EUROFINN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Pongratz dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 17 Bratislava