Vytvořte fakturu

S.C.I.A. - Honor & Habilitas & Partneri - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S.C.I.A. - Honor & Habilitas & Partneri
IČO 35680679
TIN 2020841405
DIČ SK2020841405
Datum vytvoření 19 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.C.I.A. - Honor & Habilitas & Partneri
Americké nám. 1
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 951 €
Zisk 14 178 €
Kapitál 157 381 €
Vlastní kapitál -170 804 €
Kontaktní informace
Email fineco@slovanet.sk
Telefon(y) 0239012480
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 154,179
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 153,496
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,156
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,096
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,030
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,053
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,013
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 186,275
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -156,625
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -177,442
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,178
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 342,900
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 340,888
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,210
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,988
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 327,690
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,012
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,951
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,951
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,874
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,244
C. Služby (účtová skupina 51) 5,763
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,046
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 464
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,923
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,944
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 18,707
X. Úrokové výnosy (662) 18,707
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 145
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 18,562
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,639
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,461
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,178
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015