Vytvořte fakturu

VIA FRANCE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIA FRANCE
IČO 35680717
TIN 2020307894
DIČ SK2020307894
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIA FRANCE
Červeňova 2
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 053 271 €
Zisk 27 353 €
Kapitál 64 690 €
Vlastní kapitál -27 620 €
Kontaktní informace
Email viafrance@viafrance.sk
webové stránky http://www.airfrance.sk;http://www.viafrance.sk
Telefon(y) +421254430503, +421254430504, +421254430510, +421254430513, +421254430517, +421254430518, +421254430519, +421254430520, +421254434106, +421254434108, +421254434109
Mobile(y) +421905597333, +421911904766, +421948377378
Fax(y) 0254434106
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 671,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 580,520
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,647
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,647
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 549,274
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 549,175
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 549,175
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 99
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,599
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,912
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,687
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 90,929
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 308
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 90,621
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 671,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,821
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 67,087
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -48,922
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -48,922
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,353
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 618,628
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 662
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 662
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 139,239
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 116,489
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,489
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,213
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,435
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 102
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 478,727
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,053,207
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,053,271
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,053,207
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,003,144
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 388
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,387
D. Služby (účtová skupina 51) 1,896,094
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 101,371
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 73,610
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,532
4. Sociální náklady (527, 528) 2,229
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 116
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,127
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,344
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 78
XII. Kurzové zisky (663) 78
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,368
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,531
2. Ostatní náklady (562A) 6,531
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 247
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,590
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,290
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,837
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,484
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,484
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,353
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680717 TIN: 2020307894 DIČ: SK2020307894
 • Sídlo: VIA FRANCE, Červeňova 2, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 19.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Matúš Cigáň 6 639 € (100%) Francisciho 2 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.06.2014Noví spoločníci:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2014
   13.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nemcsics Brečtanova 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dagmar Nemcsicsová Brečtanova 2349/7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.04.2013
   20.04.2013Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dagmar Nemcsicsová Brečtanova 2349/7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.04.2013
   19.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Alexander Škovran 182 Tatranská Lomnica 059 60 Vznik funkcie: 21.06.2012
   29.06.2012Nové sidlo:
   Červeňova 2 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Alexander Škovran 182 Tatranská Lomnica 059 60 Vznik funkcie: 21.06.2012
   28.06.2012Zrušené sidlo:
   Rázusovo nábrežie 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Blažek Mraziarenská 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2011
   10.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Patrik Blažek Mraziarenská 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2011
   09.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.11.2005
   06.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nemcsics Brečtanova 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.11.2005
   05.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nemcsics Majerníkova 56 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 09.11.2005
   19.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nemcsics Majerníkova 56 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 09.11.2005
   18.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Beker Donnerova 13 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Beker Donnerova 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.2002
   06.02.2004Nové sidlo:
   Rázusovo nábrežie 6 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Beker Donnerova 13 Bratislava 841 05
   05.02.2004Zrušené sidlo:
   Prievozská 6/a Bratislava 2 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   E - TRADE a.s. IČO: 35 795 000 Cesta na Klanec 1 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Borsigová - konateľ Schneidera Trnavského 20 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.04.2003 Skončenie funkcie: 22.01.2004
   05.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Borsigová - konateľ Schneidera Trnavského 20 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.04.2003 Skončenie funkcie: 22.01.2004
   31.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   E - TRADE a.s. IČO: 35 795 000 Cesta na Klanec 1 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Beker Donnerova 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.2002
   30.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   03.12.1999Nové sidlo:
   Prievozská 6/a Bratislava 2 821 09
   02.12.1999Zrušené sidlo:
   Vazovova 9/a Bratislava 811 07
   23.03.1999Nové predmety činnosti:
   predaj leteckých prepravných služieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   22.03.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie a predaj leteniek
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   04.11.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti leteckej prepravy tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   VIA FRANCE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vazovova 9/a Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie a predaj leteniek
   Noví spoločníci:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava