Vytvořte fakturu

VIA FRANCE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Obchodní název VIA FRANCE
IČO 35680717
TIN 2020307894
DIČ SK2020307894
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIA FRANCE
Ivánska cesta 30/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 704 177 €
Zisk 30 444 €
Kapitál 64 690 €
Vlastní kapitál -27 620 €
Kontaktní informace
Email viafrance@viafrance.sk
webové stránky http://www.airfrance.sk;http://www.viafrance.sk
Telefon(y) +421254430503, +421254430504, +421254430510, +421254430513, +421254430517, +421254430518, +421254430519, +421254430520, +421254434106, +421254434108, +421254434109
Mobile(y) +421905597333, +421911904766, +421948377378
Fax(y) 0254434106
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 839,648
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,139
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 43,139
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,139
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 701,088
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 678,308
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 678,308
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 678,308
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,780
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,533
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,247
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 95,421
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 95,421
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 839,648
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 141,531
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 125,353
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -21,569
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,353
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -48,922
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,444
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 698,117
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,241
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 31,241
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 98,228
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 73,265
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,265
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,185
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,938
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,840
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 568,648
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,704,177
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,643,884
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,293
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,638,930
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,506
D. Služby (účtová skupina 51) 2,449,273
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 132,411
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 95,692
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,500
4. Sociální náklady (527, 528) 3,219
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,813
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,813
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,793
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,247
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,105
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 94
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 89
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,481
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,295
2. Ostatní náklady (562A) 17,295
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 214
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,972
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,387
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,860
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,416
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,416
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,444
Date of updating data: 17.01.2017
Date of updating data: 17.01.2017
 • IČO :35680717 TIN: 2020307894 DIČ: SK2020307894
 • Sídlo: VIA FRANCE, Ivánska cesta 30/B, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 19.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Matúš Cigáň 6 639 € (100%) Francisciho 2 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2017Nové sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
   14.06.2014Noví spoločníci:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2014
   31.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   23.03.1999Nové predmety činnosti:
   predaj leteckých prepravných služieb
   04.11.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti leteckej prepravy tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   VIA FRANCE, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ