Vytvořte fakturu

ROXTON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ROXTON
IČO 35680725
TIN 2020308356
DIČ SK2020308356
Datum vytvoření 20 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROXTON
Karpatská 11
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 326 €
Zisk 22 408 €
Kapitál 102 068 €
Vlastní kapitál -134 389 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 121,438
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,075
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,016
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,016
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,281
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45,230
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,230
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,051
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,778
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 52,403
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,375
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 363
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 121,438
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,981
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,134
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,134
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -142,494
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,286
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -147,780
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,408
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 233,419
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 210
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 210
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 228,074
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 196,506
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,506
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,673
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 174
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 171
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,550
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 274
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 274
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,861
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 51,326
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 51,326
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,126
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,161
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,126
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,079
D. Služby (účtová skupina 51) 8,616
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,877
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,041
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 815
4. Sociální náklady (527, 528) 21
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 306
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,165
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,505
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 797
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 70
2. Ostatní náklady (562A) 70
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 727
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -797
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,368
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,408
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680725 TIN: 2020308356 DIČ: SK2020308356
 • Sídlo: ROXTON, Karpatská 11, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrea Parollyová Pribišova 4 Bratislva 841 05 23.10.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Andrea Parollyová 6 639 € (100%) Pribišova 4 Bratislva 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.10.2009Noví spoločníci:
   Andrea Parollyová Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Parollyová Pribišova 4 Bratislva 841 05 Vznik funkcie: 23.10.2009
   26.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   13.03.2002Nové sidlo:
   Karpatská 11 Bratislava 811 05
   12.03.2002Zrušené sidlo:
   Mikulášska 3-5 Bratislava 811 01
   20.07.2000Nové predmety činnosti:
   obstarávacia činnosť spojená so správou nehnuteľností
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   02.06.1997Nové sidlo:
   Mikulášska 3-5 Bratislava 811 01
   01.06.1997Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   12.02.1996Nové obchodné meno:
   ROXTON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských, bytových a občianských stavieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti inžinierských, bytových a občianských stavieb
   sprostredkovanie výkonu služieb
   inžinierska a poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   11.02.1996Zrušené obchodné meno:
   COMOD s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   COMOD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí k horeuvedeným činnostiam
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava