Vytvořte fakturu

BEZ BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BEZ BRATISLAVA
IČO 35680849
TIN 2020927348
DIČ SK2020927348
Datum vytvoření 19 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEZ BRATISLAVA
Žilinská 12
92101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 472 €
Zisk 21 708 €
Kapitál 124 438 €
Vlastní kapitál 122 088 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 147,865
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 116,335
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,375
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,640
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,735
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 92,960
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 92,960
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,530
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,561
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,969
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,969
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,865
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,539
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,196
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,196
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,685
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -23,686
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,708
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,326
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 113,326
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 588
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 588
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112,258
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,472
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,722
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 263
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 487
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,223
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,066
D. Služby (účtová skupina 51) 801
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 387
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 874
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 874
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,249
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,118
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,188
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,708
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4173840.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680849 TIN: 2020927348 DIČ: SK2020927348
 • Sídlo: BEZ BRATISLAVA, Žilinská 12, 92101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.06.2014Nové sidlo:
   Žilinská 12 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Škodný Beckovská 6812/6 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.06.2014
   10.06.2014Zrušené sidlo:
   Romanova 5 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Škodný Bílikova 32 Bratislava 841 01
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Škodný Považská 36 Bratislava 831 04
   Ing. Pavol Škodný Beckovská 6 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Škodný Bazovského 29 Banka 921 01
   SILAN s. r. o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škodný Bazovského 29 Banka 921 01
   Ing. Milan Škodný Bílikova 32 Bratislava 841 01
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   SILAN s.r.o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   21.01.2003Noví spoločníci:
   SILAN s.r.o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   20.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   29.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   28.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   29.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   BEZ BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04