Vytvořte fakturu

APFK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název APFK
IČO 35680890
TIN 2020307817
DIČ SK2020307817
Datum vytvoření 02 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APFK
Továrenská 14
81474
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 61 189 €
Zisk 9 653 €
Kapitál 57 283 €
Vlastní kapitál 34 868 €
Kontaktní informace
Email atfc@atfc.sk
Telefon(y) 0243633544
Fax(y) 0243633546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 66,393
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,543
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,543
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,543
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,181
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,317
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,299
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,299
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 16,800
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,218
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,864
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,603
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,261
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,669
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,669
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 66,393
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,419
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,419
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,653
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,872
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,381
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,381
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,491
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,750
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,750
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,319
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 756
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,912
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 60,499
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 61,189
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,499
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 690
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,800
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,170
D. Služby (účtová skupina 51) 7,965
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,155
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,648
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,507
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 275
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,157
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,157
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,389
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,364
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,010
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,750
2. Ostatní náklady (562A) 1,750
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,260
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,007
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,382
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,729
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,729
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,653
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35680890 TIN: 2020307817 DIČ: SK2020307817
 • Sídlo: APFK, Továrenská 14, 81474, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika 03.01.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Oldřich Humpolec 6 772 € (100%) Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.01.1996
   22.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava 841 05
   21.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   03.01.2006Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 74
   Noví spoločníci:
   Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika Vznik funkcie: 03.01.2006
   02.01.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 75
   Zrušeny spoločníci:
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   02.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.01.1996
   01.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   15.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie audítorskej činnosti
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur
   30.09.1997Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 75
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   29.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Martina Benku 30 Trnava
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   APFK, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   faktoring a forfaiting
   vykonávanie audítorskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Martina Benku 30 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur