Vytvořte fakturu

B.V.A. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název B.V.A.
IČO 35681152
TIN 2020327430
DIČ SK2020327430
Datum vytvoření 22 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.V.A.
Muškátová 46
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 212 182 €
Zisk 25 421 €
Kapitál 95 065 €
Vlastní kapitál 41 724 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243330859, 0905822978
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,843
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,843
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,843
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,718
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,229
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,331
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 135,561
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 80,523
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 47,799
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,421
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,038
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,238
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,800
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,072
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 202
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,303
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,223
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 212,182
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 212,011
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 171
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 179,387
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 161,364
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,916
C. Služby (účtová skupina 51) 8,495
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,425
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 61
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,485
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 641
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,795
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,236
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 105
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 104
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,694
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,273
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,421
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016