Vytvořte fakturu

ACR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Obchodní název ACR
Stav Zničeno
IČO 35681225
TIN 2020308994
DIČ SK2020308994
Datum vytvoření 08 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACR
Karpatská 8
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 414 €
Zisk -208 492 €
Kapitál 382 640 €
Vlastní kapitál -1 878 497 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421918424125
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,084
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 45,084
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,135
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,163
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,259
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174,690
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,214
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 236,247
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,909,729
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,708,540
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -208,492
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,145,976
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,145,976
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 520,011
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 34,016
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,759
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,589,190
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 140,414
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 140,414
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 346,944
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,612
C. Služby (účtová skupina 51) 91,979
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,061
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,918
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 68,952
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,422
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -206,530
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,177
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,002
M. Úrokové náklady (562) 796
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 206
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,002
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -207,532
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -208,492
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016
 • IČO :35681225 TIN: 2020308994 DIČ: SK2020308994
 • Sídlo: ACR, Karpatská 8, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.09.2016Zrušené obchodné meno:
   ACR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Karpatská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
   01.03.2016Nové sidlo:
   Karpatská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   ACR spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným