Vytvořte fakturu

Perútka - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Perútka
IČO 35681381
TIN 2020871039
DIČ SK2020871039
Datum vytvoření 08 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Perútka
Bílikova 11
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 071 €
Zisk 7 006 €
Kapitál 58 718 €
Vlastní kapitál 38 062 €
Kontaktní informace
Email igor@perutka.sk
webové stránky http://www.perutka.sk
Mobile(y) +421905322848
Fax(y) 0254788203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 52,544
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,567
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,567
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,567
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,893
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,058
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,058
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,058
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,835
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,391
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,444
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 84
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 84
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,544
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,068
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,362
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,362
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,006
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,476
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 540
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 540
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,936
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 533
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 328
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,030
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 59,071
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 59,071
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,071
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,998
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,270
D. Služby (účtová skupina 51) 28,059
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,786
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,948
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,797
4. Sociální náklady (527, 528) 41
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,160
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,567
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,567
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,073
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,742
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 89
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,983
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,977
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,977
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35681381 TIN: 2020871039 DIČ: SK2020871039
 • Sídlo: Perútka, Bílikova 11, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01 08.01.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Igor Perútka 7 000 € (100%) Bilíkova 11 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2009Nové sidlo:
   Bílikova 11 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie terénnych meračských prác a laboratórnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
   monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Jelšová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie vrtných prác pre hydrogeologický prieskum
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodca cestovného ruchu
   20.01.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodca cestovného ruchu
   25.08.1998Nové sidlo:
   Jelšová 13 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   24.08.1998Zrušené sidlo:
   Jeľšová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   Perútka s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jeľšová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie vrtných prác pre hydrogeologický prieskum
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01