Vytvořte fakturu

GRIFFEL, verejná obchodná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GRIFFEL, verejná obchodná
IČO 35681390
TIN 2020909495
DIČ SK2020909495
Datum vytvoření 08 Leden 1996
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo GRIFFEL, verejná obchodná
Pod Záhradami 3201/64
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 452 €
Kapitál 20 231 €
Vlastní kapitál 1 892 €
Kontaktní informace
Email griffel.griffel@gmail.com
Telefon(y) 0903264500
Mobile(y) 0903264500, 0903401012
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,133
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,133
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,133
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,005
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,859
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 391
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,755
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,138
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,892
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,892
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,892
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,246
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 8,785
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,461
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,975
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,207
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,279
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,452
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 31,452
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,968
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,376
C. Služby (účtová skupina 51) 19,217
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 221
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,394
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 760
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,484
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,859
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,205
M. Úrokové náklady (562) 993
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 212
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,205
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,279
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 2,279
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015