Vytvořte fakturu

ASKING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASKING
IČO 35681497
TIN 2020349694
DIČ SK2020349694
Datum vytvoření 08 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASKING
Pribišova 31
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 444 €
Zisk -7 482 €
Kapitál 2 030 €
Vlastní kapitál -97 339 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265422431
Mobile(y) 0903461675, 0903468544
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,627
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,719
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,719
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,719
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,302
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 887
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 379
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 379
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 508
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,415
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 450
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 965
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 606
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 606
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,627
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,822
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -103,979
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 165
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -104,144
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,482
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,449
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,472
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 553
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,919
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 113,977
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 113
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112,093
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 171
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,444
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,444
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,716
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,917
D. Služby (účtová skupina 51) 3,544
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,736
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,487
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 335
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,828
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,828
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 356
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,272
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,983
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,250
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,250
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,250
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,522
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,482
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35681497 TIN: 2020349694 DIČ: SK2020349694
 • Sídlo: ASKING, Pribišova 31, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava 12.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Sláma 6 639 € (100%) Beniakova 34 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.08.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.08.2012Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   03.06.2004Nové sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   Nad Dunajom 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   ASKING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nad Dunajom 4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava