Vytvořte fakturu

ARK - tréning, poradenstvo, mediácia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název ARK - tréning, poradenstvo, mediácia
Stav V likvidaci
IČO 35681519
TIN 2020307971
Datum vytvoření 09 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARK - tréning, poradenstvo, mediácia
Štúrova 13
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 €
Zisk -1 117 €
Kapitál 9 339 €
Vlastní kapitál 3 465 €
Kontaktní informace
Email ark@ark.sk
Telefon(y) 0252634457, 0905962436
Fax(y) 0252925047
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,040
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,029
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,029
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,882
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 147
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 818
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,970
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 199
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,693
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,693
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,927
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,067
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,994
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,117
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,222
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,615
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,615
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 607
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 407
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 606
D. Služby (účtová skupina 51) 606
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -568
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -606
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 69
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -637
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,117
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017