Vytvořte fakturu

NIELSEN SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Obchodní název NIELSEN SLOVAKIA
IČO 35681586
TIN 2020339024
DIČ SK2020339024
Datum vytvoření 09 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIELSEN SLOVAKIA
Škultétyho 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 231 376 €
Zisk -10 787 €
Kapitál 25 337 €
Vlastní kapitál -48 187 €
Kontaktní informace
Email nielsen@nielsen.sk
webové stránky http://www.nielsen.sk
Telefon(y) +421255422806
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 216
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 216
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 216
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,476
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 900
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,439
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,376
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -13,526
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,692
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -58,974
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -55,491
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,787
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,666
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 80,499
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,386
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,754
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,878
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,481
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,167
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 231,376
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 227,502
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,874
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 237,626
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 109,331
C. Služby (účtová skupina 51) 44,790
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 82,154
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,343
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,250
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 73,381
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 443
XI. Kurzové zisky (663) 440
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,020
M. Úrokové náklady (562) 2,022
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,998
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,577
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,827
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,787
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016