Vytvořte fakturu

RECTE AUDÍT DAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Obchodní název RECTE AUDÍT DAT
IČO 35681705
TIN 2020355326
DIČ SK2020355326
Datum vytvoření 11 Leden 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo RECTE AUDÍT DAT
Moskovská 13
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 278 756 €
Zisk 3 404 €
Kapitál 169 627 €
Vlastní kapitál 98 664 €
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 37,842
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,842
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,842
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,688
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,154
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,842
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,483
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 79
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 79
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,404
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,359
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,359
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,359
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 278,756
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 278,756
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 241,034
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 241,034
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,722
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,722
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 33,358
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,404
Date of updating data: 06.12.2016
 • IČO :35681705 TIN: 2020355326 DIČ: SK2020355326
 • Sídlo: RECTE AUDÍT DAT, Moskovská 13, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Leden 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  VGD - AVOS extra3 s. r. o. 0 € (0%) Moskovská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2016Noví spoločníci:
   komplementár VGD - AVOS extra3 s. r. o. Moskovská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   VGD - AVOS extra3 s. r. o. Moskovská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08 Vznik funkcie: 22.12.2015
   16.12.2014Nové obchodné meno:
   RECTE AUDÍT DAT, k. s.
   01.01.2014Nové sidlo:
   Moskovská 13 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Erik Marek Hurbanova 933/11 Vráble 952 01
   komanditista Ing. Marián Škorník Valová 43 Piešťany 921 01
   komanditista Bart Waterloos Barancová 8516/9 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
   06.12.2013Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   27.09.2007Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   17.10.2006Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   leasing v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   komanditista Mag. Branislav Kováč Suché Miesto 49 Chorvátsky Grob 900 25
   03.12.2002Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov
   prekladateľská činnosť
   11.01.1996Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov