Vytvořte fakturu

CREATIVE DIGITAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CREATIVE DIGITAL
IČO 35681721
TIN 2020307960
DIČ SK2020307960
Datum vytvoření 12 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREATIVE DIGITAL
Mišíkova 10/A
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 183 301 €
Zisk 16 992 €
Kapitál 1 152 993 €
Vlastní kapitál 1 132 478 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254419059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 592,825
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 589,505
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 112,395
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,320
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 378,279
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 269,317
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,909
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93,973
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 971,104
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 961,639
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 64
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,456
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 936,487
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,992
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,465
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,496
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 420
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,076
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,969
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 183,301
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 91
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 183,210
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 156,846
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,256
C. Služby (účtová skupina 51) 32,521
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,855
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 93,602
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,612
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,455
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -43,777
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8
X. Úrokové výnosy (662) 8
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 86
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -78
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 26,377
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 9,385
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015