Vytvořte fakturu

Albertina icome Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Albertina icome Bratislava
IČO 35681811
TIN 2020322986
DIČ SK2020322986
Datum vytvoření 12 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Albertina icome Bratislava
Cukrová 14
81339
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 783 309 €
Zisk 56 250 €
Kapitál 633 242 €
Vlastní kapitál 146 425 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252932450
Fax(y) 0252932452
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 757,645
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 479,455
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,227
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,227
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,227
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 466,228
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,460
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 464,768
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 278,190
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 278,190
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 757,645
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,675
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 99,122
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 99,122
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,250
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,695
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 97
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 97
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 174,509
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 158,289
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 158,289
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,525
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,636
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,059
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,089
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,089
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 417,275
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 417,275
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 783,309
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 783,309
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,222
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 781,087
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 707,653
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,002
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,880
D. Služby (účtová skupina 51) 644,245
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,015
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 39,895
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,950
4. Sociální náklady (527, 528) 1,170
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 136
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,375
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 75,656
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,182
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,481
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 205
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 205
XII. Kurzové zisky (663) 1,276
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,687
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,773
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 914
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,206
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,450
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,200
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,200
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35681811 TIN: 2020322986 DIČ: SK2020322986
 • Sídlo: Albertina icome Bratislava, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava 12.01.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Albertina icome PRAHA s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 110 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.09.2002Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava Vznik funkcie: 12.01.1996
   18.09.2002Zrušené sidlo:
   Michalská 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava
   11.01.2000Nové sidlo:
   Michalská 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   10.01.2000Zrušené sidlo:
   Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   12.01.1996Nové obchodné meno:
   Albertina icome Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe dohody s autorom alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava