Vytvořte fakturu

ABC02 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ABC02
IČO 35681896
TIN 2020355194
DIČ SK2020355194
Datum vytvoření 15 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABC02
Sartorisova 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 973 €
Zisk -70 615 €
Kapitál 71 907 €
Vlastní kapitál -189 679 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255568890
Mobile(y) +421903779154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,091
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,676
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,676
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,175
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,175
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,673
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,673
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70,615
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,103
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,103
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,143
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,143
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 973
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 973
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,739
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56
D. Služby (účtová skupina 51) 3,364
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,584
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,584
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50,735
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -60,766
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,420
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,889
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,888
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,889
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -69,655
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -70,615
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35681896 TIN: 2020355194 DIČ: SK2020355194
 • Sídlo: ABC02, Sartorisova 8, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Haris Hankić Ruška cesta 45 Maribor 2000 Slovinská republika 18.12.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Haris Hankić 13 676 € (100%) Ruška cesta 45 Maribor 2000 Slovinská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2015Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Haris Hankić Ruška cesta 45 Maribor 2000 Slovinská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Haris Hankić Ruška cesta 45 Maribor 2000 Slovinská republika Vznik funkcie: 18.12.2014
   15.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Kozmon Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Mária Braunová Ľanová 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kozmon Sartorisova 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.08.2007
   Mária Braunová Ľanová 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.08.2007
   04.10.2013Nové obchodné meno:
   ABC02, s. r. o.
   03.10.2013Zrušené obchodné meno:
   BK Team Consulting SK, s. r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   skladovanie
   počítačové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   faktoring a forfaiting
   finančný leasing
   vydavateľská činnosť
   fotografické služby
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie športových zariadení
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   08.06.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   skladovanie
   počítačové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   faktoring a forfaiting
   finančný leasing
   vydavateľská činnosť
   fotografické služby
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie športových zariadení
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   06.12.2011Nové obchodné meno:
   BK Team Consulting SK, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kozmon Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Mária Braunová Ľanová 8 Bratislava 821 08
   05.12.2011Zrušené obchodné meno:
   FAKTUM s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   BK Team Consulting, a. s. Sartorisova 10 Bratislava 821 08
   06.05.2008Noví spoločníci:
   BK Team Consulting, a. s. Sartorisova 10 Bratislava 821 08
   05.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Květoslava Beňová Krásnohorská 5 Bratislava 851 07
   Ing. Eva Kurilová Palkovičova 18 Bratislava 821 08
   JUDr. Daniela Vančová Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Květoslava Beňová Krásnohorská 5 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 15.01.1996
   JUDr. Daniela Vančová Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.1996
   29.08.2007Nové sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kozmon Sartorisova 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.08.2007
   Mária Braunová Ľanová 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.08.2007
   28.08.2007Zrušené sidlo:
   Krásnohorská 5 Bratislava 851 07
   02.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Květoslava Beňová Krásnohorská 5 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 15.01.1996
   JUDr. Daniela Vančová Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.1996
   01.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   opatrovateľská služba
   upratovacie a čistiace práce
   pranie bielizne
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Baláž Strečnianska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Květoslava Beňová Krásnohorská 5 Bratislava
   JUDr. Daniela Vančová Líščie Nivy 12 Bratislava
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   FAKTUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krásnohorská 5 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   opatrovateľská služba
   upratovacie a čistiace práce
   pranie bielizne
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Baláž Strečnianska 7 Bratislava
   Ing. Květoslava Beňová Krásnohorská 5 Bratislava 851 07
   Ing. Eva Kurilová Palkovičova 18 Bratislava 821 08
   JUDr. Daniela Vančová Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Květoslava Beňová Krásnohorská 5 Bratislava
   JUDr. Daniela Vančová Líščie Nivy 12 Bratislava