Vytvořte fakturu

FEVRA Sport - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Obchodní název FEVRA Sport
Stav Zničeno
IČO 35681900
TIN 2020355315
DIČ SK2020355315
Datum vytvoření 15 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEVRA Sport
Hrobáková 40
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 78 925 €
Zisk -1 681 €
Kapitál 366 151 €
Vlastní kapitál -54 225 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262523372
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 341,499
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 341,499
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 81,433
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 80,785
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 648
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 259,998
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 25,276
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,276
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,319
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 231,403
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 68
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 341,499
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,905
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 48,673
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -110,200
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -110,200
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,681
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 397,404
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 397,404
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101,333
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,333
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 295,901
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 78,925
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 78,925
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,115
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,810
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,231
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,005
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,132
D. Služby (účtová skupina 51) 43,094
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,306
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,306
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 375
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 375
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -375
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,681
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,681
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016
 • IČO :35681900 TIN: 2020355315 DIČ: SK2020355315
 • Sídlo: FEVRA Sport, Hrobáková 40, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2016Zrušené obchodné meno:
   FEVRA Sport, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hrobáková 40 Bratislava 851 02
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   FEVRA Sport, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrobáková 40 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným