Vytvořte fakturu

FORTO SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FORTO SK
IČO 35681926
TIN 2020331038
DIČ SK2020331038
Datum vytvoření 15 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORTO SK
Športová 5
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 77 841 €
Zisk -11 465 €
Kapitál 56 314 €
Vlastní kapitál 8 534 €
Kontaktní informace
Email forto@slovanet.sk
Telefon(y) 0905501721
Mobile(y) 0905501721
Fax(y) 0255425830
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,715
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,309
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 41,369
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 41,369
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,370
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,370
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,370
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -430
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 149
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -579
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 406
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 406
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,715
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,931
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,230
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,210
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,980
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,465
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,646
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 158
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 158
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 46,182
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,223
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,223
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,548
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 527
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 291
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,593
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 77,840
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 77,841
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,841
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,986
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 55,138
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,479
D. Služby (účtová skupina 51) 14,773
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,737
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,128
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,568
4. Sociální náklady (527, 528) 41
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,859
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,859
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,451
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,361
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 117
2. Ostatní náklady (562A) 117
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,244
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,360
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,505
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35681926 TIN: 2020331038 DIČ: SK2020331038
 • Sídlo: FORTO SK, Športová 5, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09 22.02.2000
  Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04 22.02.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ivan Húska 3 121 € (47%) Lazaretská 36 Bratislava 811 09
  Jaroslav Grič 3 519 € (53%) Športová 5 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.02.2000Nové obchodné meno:
   FORTO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Športová 5 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prieskum trhu
   fotografické a kopírovacie služby
   špedičná činnosť s výnimkou dopravy
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04
   21.02.2000Zrušené obchodné meno:
   BURDA EXPORT-IMPORT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   17.02.2000Noví spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   16.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   BURDA EXPORT-IMPORT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava