Vytvořte fakturu

NETLAB IT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NETLAB IT
IČO 35681934
TIN 2020347802
DIČ SK2020347802
Datum vytvoření 15 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NETLAB IT
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 449 506 €
Zisk 25 939 €
Kapitál 241 608 €
Vlastní kapitál 128 698 €
Kontaktní informace
Email internet@netlab.sk
Telefon(y) 0243426822, 0903720182
Mobile(y) 0903720182
Fax(y) 0243339153
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 272,609
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,917
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,917
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,917
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 269,378
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,584
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,402
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 197,157
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 194,263
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,263
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 74
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,820
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,637
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 61,605
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 314
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 314
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 272,609
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,636
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 121,395
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 121,395
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,939
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,973
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,305
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,305
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 115,680
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,322
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,322
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 65,946
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,023
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,828
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,561
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 988
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 448,728
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 449,506
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 42,136
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 406,592
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 183
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 414,200
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 32,734
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,842
D. Služby (účtová skupina 51) 96,672
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 193,160
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 142,056
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 47,916
4. Sociální náklady (527, 528) 3,188
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,937
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,934
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,934
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,921
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,306
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 240,480
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 305
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 305
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -299
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,007
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,068
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,068
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,939
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35681934 TIN: 2020347802 DIČ: SK2020347802
 • Sídlo: NETLAB IT, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05 28.11.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Tóth 9 960 € (75%) Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
  Ing. Alena Tóthová 3 320 € (25%) Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2007Nové obchodné meno:
   NETLAB IT, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.11.2007
   21.12.2007Zrušené obchodné meno:
   AP NET, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ernest Karácsony 228 Malé Dvorníky
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   18.10.1999Noví spoločníci:
   Ernest Karácsony 228 Malé Dvorníky
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   17.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Konštantín Schmidt Mierová 28 Bratislava
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Konštantín Schmidt Mierová 28 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Karaba
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   AP NET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru a zákaziek
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Karaba
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05