Vytvořte fakturu

M - CHEMICALS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M - CHEMICALS
IČO 35681969
TIN 2020339123
DIČ SK2020339123
Datum vytvoření 16 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - CHEMICALS
Dvořákovo nábrežie 4A
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 217 833 €
Zisk 274 948 €
Kapitál 4 456 219 €
Vlastní kapitál 876 104 €
Kontaktní informace
Email m-chemicals@m-chemicals.sk
Telefon(y) 0245943850, 0244455591, 0245692591
Fax(y) 0244455592, 0245690592
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,010,935
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,345,024
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,252,878
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,792
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 636,894
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 40,192
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 519,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 92,146
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 92,146
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,663,417
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 172,200
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 172,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,014,065
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,009,199
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,009,199
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,866
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 477,152
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 51
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 477,101
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,494
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,494
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,010,935
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,950
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 182,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 182,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 18,256
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,256
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 85,146
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 85,146
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 274,948
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,232,152
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,047
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,489
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,558
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 640,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,916,623
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,115,060
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115,060
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 790,341
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,168
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,054
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,873
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,873
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 390,125
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 259,484
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 217,833
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 30,933
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 186,900
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,213,049
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,217,833
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 23,025,182
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 187,867
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,784
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,840,170
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,294,127
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 112,068
D. Služby (účtová skupina 51) 139,360
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 231,329
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 172,143
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 56,049
4. Sociální náklady (527, 528) 3,137
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 628
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 62,491
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 62,491
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 377,663
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 667,494
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 81,400
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 81,395
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106,401
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 34,001
2. Ostatní náklady (562A) 34,001
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 50,302
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,098
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,001
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 352,662
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 77,714
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 77,714
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 274,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35681969 TIN: 2020339123 DIČ: SK2020339123
 • Sídlo: M - CHEMICALS, Dvořákovo nábrežie 4A, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Hedviga Plevová Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02 01.12.2001
  Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02 16.01.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Pleva 182 600 € (100%) Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.11.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 4A Bratislava 811 02
   24.11.2011Zrušené sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   24.05.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   08.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hedviga Plevová Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.12.2001
   Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 16.01.1996
   07.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.12.2001
   12.04.2006Nové sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   11.04.2006Zrušené sidlo:
   Tehelná 24B Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   24.04.2004Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.12.2001
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   24.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   23.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   23.10.1998Nové sidlo:
   Tehelná 24B Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   22.10.1998Zrušené sidlo:
   Hlavná 14 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   28.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   16.01.1996Nové obchodné meno:
   M - CHEMICALS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 14 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07