Vytvořte fakturu

SGS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SGS
IČO 35681977
TIN 2020355348
DIČ SK2020355348
Datum vytvoření 12 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SGS
Švabinského 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 632 €
Zisk -4 531 €
Kapitál 4 694 €
Vlastní kapitál -3 399 €
Kontaktní informace
Email vlado.gomer@gmail.com
Telefon(y) 0903444910
Mobile(y) 0903444910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,873
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,873
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 788
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 788
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,061
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,061
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,024
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 105
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,919
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,873
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,772
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,531
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,101
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,083
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -603
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -603
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,683
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,003
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,632
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,632
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,859
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,773
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,102
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,658
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,201
D. Služby (účtová skupina 51) 5,239
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,470
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,466
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 101
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 101
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -101
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,571
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,531
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015