Vytvořte fakturu

BM STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BM STUDIO
IČO 35682060
TIN 2020339090
DIČ SK2020339090
Datum vytvoření 16 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BM STUDIO
Panenská 33
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 213 698 €
Zisk 10 853 €
Kapitál 537 156 €
Vlastní kapitál 249 659 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254435377
Mobile(y) +421904900968, +421911900968, +421948808382
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 378,168
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 378,168
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,949
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 149,739
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -3,584
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 160
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152,940
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 527,907
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 260,512
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,153
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 241,867
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,853
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 267,395
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 542
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 233,853
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 272
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 477
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,583
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 230,521
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 33,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 213,698
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 204,605
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,093
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 194,756
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,771
C. Služby (účtová skupina 51) 49,502
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,632
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,760
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 58,699
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,392
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,942
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 123,332
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 256
M. Úrokové náklady (562) 21
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 235
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -255
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,687
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,834
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,853
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35682060 TIN: 2020339090 DIČ: SK2020339090
 • Sídlo: BM STUDIO, Panenská 33, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03 13.09.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Naser Humoli 6 639 € (100%) Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2005Nové sidlo:
   Panenská 33 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.09.2005
   02.11.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.05.2004
   13.05.2004Noví spoločníci:
   Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 01
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.05.2004
   12.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.07.2001Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Nobelova 12 Bratislava 831 02
   18.04.2000Noví spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava 811 03
   17.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Martin Plai Šancová 13 Bratislava
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Martin Plai Šancová 13 Bratislava
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Martin Plai Šancová 13 Bratislava
   21.04.1997Nové sidlo:
   Nobelova 12 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   výroba odevov
   16.01.1996Nové obchodné meno:
   BM STUDIO, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovaru
   inžinierska činnosť, s výnimkou vybraných činností vo výstavbe
   montáž interiérov v rozsahu voľnej živnosti
   grafické práce na počítači
   kresličské práce
   Noví spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Martin Plai Šancová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava