Vytvořte fakturu

INCORP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INCORP
Stav V likvidaci
IČO 35682108
TIN 2020871094
DIČ SK2020871094
Datum vytvoření 17 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INCORP
Trnavská cesta 13
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 756 €
Zisk -8 730 €
Kapitál 472 299 €
Vlastní kapitál 59 258 €
Kontaktní informace
Email incorp@incorp.sk
Telefon(y) 0255567840, 0255567839
Fax(y) 0255567837
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 415,003
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 258,029
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 258,029
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,334
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 235,302
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,393
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 156,419
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,350
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,350
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 141,074
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 141,074
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,376
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,376
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,376
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 619
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 611
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 555
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 555
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 415,003
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,899
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,326
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,326
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,730
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 409,104
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 408,975
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 467
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 467
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 406,730
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,778
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 129
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 129
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,257
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,756
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,708
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,549
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,499
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,444
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,759
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,381
D. Služby (účtová skupina 51) 4,613
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 530
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,525
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,525
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 636
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,688
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,504
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,770
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,730
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015